VAILLANT CLUB ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Atatürk Mah. Meriç Cad No:1/4  Ataşehir/ İstanbul adresinde bulunan Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("Vaillant") ile Tüketici/ Müşteri ("Üye") arasında, Üyenin Vaillant'ın "Vaillant Club" projesi kapsamında sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacı ile akdedilmiştir.

 TANIMLAR

VAİLLANT CLUB : Vaillant ürünü satın alan tüketicilerin ve söz konusu satın alımı tavsiye yolu ile destekleyen müşterilerin tavsiye bildirimlerini yaptıkları ve bu bildirimler üzerinden, kendi tercihlerine göre puan veya ödül puan (paracık) kazanmalarına olanak veren bir sadakat programıdır.

WEBSİTESİ : Vaillant tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, internet üzerinden erişim sağlanan sitedir.

ÜYE Vaillant'tan ürün alımı yapan, club.vaillant.com.tr web sitesi üzerinden giriş yaparak üyelik bilgilerini eksiksiz dolduran, Vaillant tarafından üyelikleri onaylanarak kabul edilen her gerçek kişi/müşteridir. 18 yaşından büyük olan ve Vaillant'tan ürün alan veya bu alımı tavsiye ile destekleyen her gerçek kişi, kimlik bilgileri ile kendilerinden istenen bilgileri doldurarak üye olabilir.

LİNK : Websitesi üzerinden bir başka websitesi'ne, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK : Websitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

PUAN / ÖDÜL PUAN (PARACIK) : Vaillant tarafından belirlenen koşulların yerine getirilmesi şartı ile Vaillant Club Üye'lerine sunulan sadakat programı ödülüdür.

WEBSİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ : Websitesi vasıtası ile sunulmakta olan hizmetlerden yararlanacak gerçek kişilerle Vaillant arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

İşbu üyelik sözleşmesi Vaillant Club üyelerinin üyelikleri kapsamında Vaillant tarafından sunulan hizmetlerin neler olduğu ve söz konusu hizmetlerden yararlanma koşulları ile bu anlamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğuna işaret etmektedir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Vaillant tarafından sunulan ve sunulacak olan hizmetlerin kullanımını, içeriklerini, uygulamalarını peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Sözleşme'nin feshine ilişkin hükümlere halel gelmeksizin, Vaillant Club üyelik sisteminin uygulamada olduğu süre boyunca geçerli olacaktır. Vaillant Club uygulamasının sona erdiğinin Vaillant tarafından duyurulmasını müteakip iş bu sözleşme ve bu sözleşme ile tanınan haklar kendiliğinden sona erer.

 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Vaillant Club'ın temel amacı tavsiye ile ürün satışını artırmaktır.

Bu sistemde hem tavsiye üzerine Vaillant marka cihaz satın alan kişi hem de tavsiyesi ile bu satışı destekleyen kişi kendi tercihi doğrultusunda puan ya da ödül puan (paracık) kazanabilecektir.

Üyeliğin kazanılması için, Üye olmak isteyen müşteri'nin club.vaillant.com.tr websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Vaillant tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.

Yine, satın alınan Vaillant cihazının devreye alınmasını takiben Vaillant, göndereceği SMS ile müşteriyi Vaillant Club üyeliği ile ilgili olarak bilgilendirir ve Vaillant Club üyesi olmak isteyip istemediğini sorar. Vaillant Club üyesi olmak isteyen müşteriler için işbu üyelik sözleşmesinin bulunduğu websitesine bir link ile yönlendirme yapılır.

Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik başlamakta ve böylece Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve websitesi' nin ilgili bölümlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat kendisi sorumludur.

Villant Club üyesinin, söz konusu üyeliği kapsamında puan/ödül puan kazanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlar geçerlidir:

 • Vaillant Club üyesi olan müşterinin tavsiyesi üzerine Vaillant ürünü alan (Tavsiye Edilen) müşterinin puan ya da paracık kazanabilmesi, club.vaillant.com.tr web sitesi üzerinden yapacağı sistem girişi ile ve elbette tavsiyenin tavsiye eden tarafından teyidi ile mümkündür. Vaillant Club üyesi olan bir Tüketici tarafından tavsiye edilerek Vaillant ürünü satın alan müşteri, sisteme girdikten sonra dilerse puan dilerse paracık kazanmayı tercih edebilir. Puan kazanmayı tercih etmesi halinde ilgili ürünün puanı üyelik hesabına yüklenir. Paracık kazanmayı tercih etmiş ise sisteme, aldığı ürünün faturasını yükleyecektir. Vaillant müşteri eşleşmesi yapar ve tavsiye edilen satışın tavsiye eden tarafından yapıldığını doğrular. Vaillant cihazının devreye alınmasını müteakip Vaillant tarafından müşteriye SMS yolu ile bir promosyon kodu gönderilir. Müşteri bu kodu Vaillant'ın yönlendireceği mobil uygulamanın ilgili bölümüne girerek aktif hale getirecek ve paracık ödülünü kazanacaktır. Her bir promosyon kodunun geçerlilik süresi 30 gündür.
 • Aynı şekilde Tavsiye Eden Vaillant Club üyesi de puan ya da Paracık kazanacaktır. Tavsiye Eden tüketici club.vaillant.com.tr web uygulaması üzerinden yapacağı sistem girişi ile tavsiye ettiği satışla ilgili puan kazanmak istediğini bildirebilir. Tavsiyenin teyidi ve Vaillant tarafından da doğrulanması ile birlikte satışı gerçekleşen ürünün puanı Üye'nin üyelik hesabına yüklenir. Paracık kazanmayı tercih etmiş ise, yine Vaillant müşteri eşleşmesi yapar ve Vaillant cihazının devreye alınmasını müteakip Vaillant tarafından müşteriye SMS yolu ile bir promosyon kodu gönderilir. Müşteri bu kodu Vaillant'ın yönlendireceği mobil uygulamanın ilgili bölümüne girerek aktif hale getirecek ve paracık ödülünü kazanacaktır. Her bir promosyon kodunun geçerlilik süresi 30 gündür

Vaillant Club Üyesi, yukarıda belirtilen ve tavsiye sistemine bağlı olarak faydalanabileceği puan/paracık ödülü dışında;

 • Servis ve çağrı merkezinden öncelikli olarak yararlanma,
 • Vaillant ürünlerinin indirim avantajlarından haberdar olma ve yararlanma,
 • Vaillant'ın sunulmasına aracılık ettiği acil sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 • Vaillant bünyesinde gerçekleşecek tüketici etkinliklerine davet edilme imkanlarından ayrıca yararlanabilecektir.

Üye olmak isteyen Müşteri;

 • Herhangi bir Vaillant Yetkili Satıcısının bordrolu çalışanı olmamalı, Vaillant Yetkili Satıcısı ile aralarında akrabalık ilişkisi bulunmamalı,
 • Vaillant'ın bordrolu çalışanı ve Vaillant personelinin birinci derece yakınlarından biri olmamalı,
 • Vaillant'ın Usta Kulübü Projesi kapsamında tanımlanan "Usta" lardan biri olmamalı,
 • Gaz Kuruluşu Şirketleri ve bu şirketlerin bordrolu çalışanlarından biri olmamalıdır.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Üye'nin Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için gereken ad-soyad, telefon ve şifre bilgisi gibi bilgilerin tamamı üyenin kendisine ait bilgilerdir. İhtiyaç duyulacak üye şifresi her bir kullanım için ayrı /tek kullanımlık) olarak Vaillant tarafından belirlenir ve üyenin bildirdiği cep telefonuna SMS olarak iletilir. Bu şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, bu şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeye konu Vaillant Club sadakat programı kapsamında gerçekleşen satışlar bakımından Üye'nin hak kazanacağı puan veya paracık Vaillant tarafından belirlenir ve yine Vaillant tarafından Üye'ye bildirilir.

Her cihaz satın alımı için kazanılacak puan/paracık miktarları ürün kategorileri bazında farklılık gösterebileceği gibi, Vaillant söz konusu puan veya ödül puan uygulamalarında dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidebilir.

Üye, işbu Sözleşme ve Vaillant Club kapsamında satın aldığı veya satışını teşvik ettiği Vaillant marka cihazlar bakımından, tüketici haklarına ilişkin yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.

Vaillant Club Üyesi 3. Kişiler için olduğu gibi kendisi için de tavsiyede bulunma hakkına sahiptir; Vaillant Club Üyesi'nin  kendisi için 3?ten fazla, 3. Kişiler için 10'dan fazla kez tavsiyede bulunduğunun ve tavsiyelerine istinaden ürün satışı yapıldığının anlaşılması halinde, Üye'nin Tavsiye Eden olarak Vaillant Club imkanlarından faydalanabilmesi Vaillant'ın onayına bağlıdır.

Toplu Satışlar, toplu proje çalışmaları kapsamında değerlendirildiğinden, bu satışlar kapsamında puan veya ödül puan kazanımı söz konusu olamaz.

Vaillant Club üyeleri tavsiye ettiği ve tavsiyelerine istinaden gerçekleşen ürün satışı sayılarına göre segmente edilir. 0-10 tavsiyeye sahip bir üye "Silver Üye", 10-15 tavsiyeye sahip bir üye "Gold Üye", 15 ve üstü tavsiye ye sahip bir üye ise "Platinum Üye" olarak adlandırılacaktır. Üyelerin puanları söz konusu segmentlere göre belirlenecek katsayılarla çarpılacak ve bu sayede puan miktarı arttırılabilecektir

Vaillant Club programı kapsamında Vaillant tarafından belirlenen puan sisteminin aktif hale gelebilmesi hususunda belirtilen koşullar Üye tarafından peşinen kabul edilmektedir. Vaillant tek taraflı olarak puan sisteminde dilediği zaman, dilediği değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Üye kazandığı puanları biriktirerek, bu puanları Websitesinde yer alan link üzerinden erişeceği internet sitesinde bulunan Vaillant Club Hediye Kataloğundan dilediği zaman hediyeye dönüştürebilir.

Websitesinde yer alan bu link Üye'ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacı ile konulmuş olup, ilgili siteyi desteklememekte, link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır. Vaillant hediyelerin yer aldığı internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir.

Aynı şekilde Üye tarafından kazanılan paracıklar da bu paracıkların kazanılmasına mobil uygulama aracılığı ile destek veren sistem üzerinden, yine söz konusu mobil uygulamanın kapsamında bulunan mağazalar zincirinde kullanılabilecektir. Burada da kazanılan paracıkların harcanması, uygulama kapsamında belirlenen harcama kriterlerine bağlıdır.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Üye ile Vaillant arasında olup, Vaillant tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile hediyelerin yer aldığı internet sitesi ve paracıkların kullanılmasına aracılık eden mobil uygulama arasındaki ilişki bu Üyelik Sözleşme'nin konusu değildir.

İşbu sözleşme kapsamında Üye'nin biriktirdiği puanları kullanması sürecine ilişkin hüküm ve koşullar aşağıda belirtildiği şekildedir;

 • Üye kazandığı toplam puana denk gelen veya toplam puanını geçmeyecek bir hediyeyi sistem üzerinden seçebilmektedir.
 • İstenilen hediyenin puanı, Üye'nin mevcut toplam puanından düşülür, Üye kalan puanlarına ilave edilecek şekilde puan toplamaya devam eder.
 • Her yılın son günü bir önceki yıla ait tüm puanlar sıfırlanacağından, puanların en geç kazanılan yılı takip eden yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir.
 • Vaillant Club hediye kataloğunda yer alan ürünler, Vaillant tarafından belirlenen periyotlarla değiştirilir veya güncellenir. Herhangi bir zamanda bir hediyenin katalogda yer alıyor olması, o hediyeyle ilgili bir kazanılmış hak doğırmaz.
 • Üye, Vaillant Club kapsamında gerek Vaillant'a gerekse Vaillant'ın yönlendirdiği 3. Şahıslara ait internet sitelerini veya mobil uygulamaları kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacaktır.

SÖZLEŞMENİN/ÜYELİĞİN FESHİ

Üyenin, herhangi bir sebeple baştan öngörülemeyen haksız ve usulsüz yol ve yöntemlerle kendisine veya başkalarına haksız yarar sağladığının tespiti halinde Vaillant, ilgili Üye'nin üyeliğini herhangi bir uyarıca gerek olmaksızın iptal edebilecektir. Bu halde Üyenin, üyeliği süresince kazanmış olduğu puanları/ödül puanları da otomatik olarak silinir.

Üyelik koşul ve şartlarına aykırı davranarak haksız kazanç elde ettiği anlaşılan Üye hakkında Vaillant'n her zaman yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Vaillant her zaman, tek taraflı olarak Vaillant Club Projesi'ni daimi veya geçici olarak durdurma veya Vaillant Club Projesi kapsamında değişiklik yapma hakkını haizdir.

Üye, Vaillant tarafından kendisine belirtilen tüm bu hüküm ve şartları kabul etmiş sayılır. Söz konusu hüküm ve şartlardan bir ya da birkaçının ihlali halinde Vaillant uğramış olduğu ve uğrayacağı zararların tazminini Üye'den talep edebilecektir.

 GİZLİLİK/ KİŞİSEL VERİLERİN MUHTEMEL İFŞAASI/ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Üye, işbu sözleşme kapsamında Vaillant, Vaillant ürünleri ve sair konularda kendisine aktarılan hiçbir bilgiyi üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve bu hususta gerekli tüm önlemleri alacaktır. Aksi halde Vaillant'ın uğrayabileceği maddi ya da manevi tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Üye, Vaillant ve/veya Vaillant'ın müşterileri ile ilgili her konuda sır saklama yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe aykırı davranışın doğuracağı tüm zararlardan Üye sorumludur.

Vaillant, Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, üyelerle ilgili iletişimi sağlamak, üyelere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Websitesi'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla, Üye adı, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üye'yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verileri işlemektedir.

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, Üye'nin Websitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi adına, açık rızasına istinaden, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Veri bankasında toplanan birtakım veriler, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanılmaktadır.

Vaillant, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kişisel veriler, hizmetlerin sunulması amacıyla Vaillant iştirakleri ve işbirliği yapılan üçüncü kişilerle (hediye kataloğu, mobil uygulama, kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşılabilir. Vaillant, Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Vaillant'ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, Üyelere ait kişisel veriler yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Vaillant, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye'nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

Üye, Vaillant tarafından verilerin işlendiği ve Vaillant'ın verileri veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği Atatürk Mah. Meriç Cad No:1/4/4 Ataşehir/ İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak;

 • herhangi bir kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarına saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
 • kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Üyelik ve iletişim tercihleri her zaman sisteme giriş yapılarak Üye tarafından güncellenebilir.

Üye'nin kişisel verileri, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Bunlar dışında söz konusu kişisel veriler, Üye'nin onayının geri alındığına ilişkin herhangi bir beyanı olmadıkça Vaillant Club üyeliğinin sona ermesinden sonra dahi, Vaillant tarafından yapılacak ürün tanıtımları ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir.

Vaillant, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Vaillant, kişisel verilere yetkisiz erişime veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Vaillant, Üye'nin kişisel verilerini gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Vaillant'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Website'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Vaillant bu durumu derhal Üye'ye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Vaillant, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Website'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Üye Vaillant veya Vaillant'ın yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve her türlü benzer diğer iletişim kanalları ile kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletilere ve yapılacak her türlü bildirimlere onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin her zaman bu onayı geri alma hakkı saklıdır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Vaillant markasına doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilecek herhangi bir fiilde bulunmamalıdır. Üye,'nin kasten veya ihmali sebebi ile böyle bir filde bulunduğunun tespit edilmesi halinde Vaillant sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilecektir.

Vaillant markası ve logosu ile Vailant tarafından hayata geçirilen Vaillant Club Programı ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Vaillant tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Vaillant'ın mülkiyetindedir. Üye, Vaillant'ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Vaillant'ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan üretilen çalışmalar yapamaz. Üye Vaillant Club Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Vaillant'ın izni olmaksızın kullanamaz.

Üye, Vaillant'ın yazılı izni olmaksızın facebook, twitter, instagram ve benzeri sosyal platformlarda Vaillant'a ait unvan, marka ve logolarla veya bunlara çok benzeyen, tüketicilerin ayırt etmesinin güç olacağı unvan ve isimlerle hesap açamaz.

Üye'nin Vaillant'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Üye, Vaillant'ın bu nedenle uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLER

Üye, işbu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul etmekle birlikte, Vaillant?a sunduğu kişisel verilerini ve Vaillant?in işbu sözleşme kapsamında kendisi ile iglili elde ettiği verilerinin Vaillant tarafından işlenmesine, kullanılmasına, saklanmasına, muhafaza edilmesine  ve paylaşılmasına muvafakat etmektedir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Vaillant, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü hükmü uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Vaillant'ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Vaillant'ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Vaillant ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ihlali olarak kabul edilemez.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Delil sözleşmesi : Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Vailant'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Vaillant'ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü : İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Bildirim : Vaillant, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye, işbu sözleşmeyi okumak ve kabul etmekle Vaillant?ın işburada belirttiği iletişim bilgileri (e-posta, telefon, vs) kanalı ile kendisine ulaşılmasına, bu iletişim kanalları ile kendisi ile ürün tanıtımı gibi sair nedenlerle iletişime geçilmesine muvafakat etmektedir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği : İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Devri : Üye, Vaillant'ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir veya temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat : Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11 (on bir) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.